Καταγγελία Σπύρου Νικολάου: “Αναθέσεις έργων χωρίς διαπραγματεύσεις…”

0
452

Στη σημερινή συνεδρίαση της οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεγαρέων εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και οχημάτων για την αντιμετώπιση των συνεπειών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του έτους 2021(ΣΑΕ 055)», (CPV:4552000-8) προϋπολογισμού 241.935.48 €, χωρίς ΦΠΑ βάσει του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ’ του Ν.4412/2016.

Επί του θέματος, που αφορά σε προσφυγή σε διαδικασία ανάθεσης, για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου, για την αντιμετώπιση ζημιών από τις δασικές πυρκαγιές του Μαΐου του έτους 2021, διαφώνησε και καταψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος του συνδυασμού “Μαζί με όραμα”, Σπύρος Νικολάου.

Συγκεκριμένα, οι λόγοι για τους οποίους μειοψήφισε στο συγκεκριμένο θέμα είναι οι εξής :

“1) Δέκα μήνες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, κανένα μηχάνημα έργου δεν απασχολείται πλέον (εδώ και αρκετούς μήνες)  για αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές.
2) Η διαδικασία, (σύμφωνα και με τις προηγούμενες αναθέσεις , για τους ίδιους λόγους) δεν γίνεται με διαπραγμάτευση (όπως αναφέρεται στον τίτλο του θέματος) αλλά με κατάθεση προσφοράς από τον υποψήφιο ανάδοχο σε σφραγισμένο φάκελο, την οποία η επιτροπή αποδέχεται ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ.
3) Κατά τη διαδικασία, όπως γίνεται πάντα, κατά την ‘’προσφιλή’’ τακτική της διοίκησης του δήμου, ΠΡΟΣΚΑΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ υποψήφιος και ΠΑΝΤΑ Ο ΙΔΙΟΣ, με αποτέλεσμα, να μη δίνεται η δυνατότητα για διαπραγμάτευση και επίτευξη οικονομικότερης προσφοράς, ώστε να εξοικονομηθούν χρήματα για το δήμο μας.
Σπύρος Νικολάου
Δημοτικός σύμβουλος του συνδυασμού ‘’Μαζί με όραμα’’