Επίσημη απάντηση: “το Υποθηκοφυλακείο Μεγάρων θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αρχειοφυλακείο…”

0
827

Το “Ελληνικό Κτηματολόγιο” απαντάει σε όλα τα ερωτήματα του βουλευτή Κυριάκου Βελόπουλου για το τι μέλει γενέσθαι με το υποθηκοφυλάκειο Μεγάρων καθώς και άλλων περιοχών της χώρα. Πιο συγκεκριμένα:

“Σε απάντηση της εν θέματι Ερώτησης, επισυνάπτεται το υπ’ αρ. ΠΡ 121/2206797/18.2.2022 έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου και διευκρινίζεται συμπληρωματικά, όσον αφορά το Υποθηκοφυλακείο Μεγάρων, ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αρχειοφυλακείο ακόμη και μετά την μετάπτωσή του στην οριστική δομή του Κτηματολογίου, έως ότου ολοκληρωθεί η ψηφιακή μετάπτωση του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα, σε έγγραφο της “Ελληνικό Κτηματολόγιο” Α.Ε. με θέμα:  Μετάβαση στην οριστική δομή – Μέγαρα και Ελευσίνα Σχετικά: Η υπ΄αριθμ. 3016/8.2.2022 Ερώτηση Βουλής”, αναφέρονται τα παρακάτω:

“Η κατάργηση του συνόλου των Υποθηκοφυλακείων αποφασίστηκε λόγω της πληθώρας δομικών προβλημάτων που αναφέρονται εκτενώς στην αιτιολογική έκθεση του ν.4512/2018 και οδηγούσαν σε χαμηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών. Με τη σταδιακή κατάργηση τους και τη λειτουργία της νέας δομής, παρέχονται σε πολίτες και επαγγελματίες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως και δυνατότητα ηλεκτρονικών πληρωμών, που διευκολύνουν τη διεκπεραίωση των υποθέσεων (έκδοση πιστοποιητικών, έρευνα και υποβολή αιτήσεων για εγγραφή πράξεων) άμεσα, χωρίς μετακίνηση.

 

Το χρονοδιάγραμμα της μετάβασης στην οριστική δομή του Ελληνικού Κτηματολογίου, με ταυτόχρονη κατάργηση όλων των υποθηκοφυλακείων της χώρας προσδιορίστηκε αρχικά με τον ν.4512/2018 σε 24 μήνες, αλλά αυτό ήταν ξεκάθαρα ουτοπικό όπως φαίνεται και από το αποτέλεσμα της αντίστοιχης περιόδου. Τελικά, η μετάβαση αυτή έχει οριστεί για ολοκλήρωση έως την 17.1.2023 (άρθ. 3, παρ.1, ΠΝΠ 24.12.2019 που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4664/2020, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 15 ν.4821/2021). Παρά την αύξηση της δυσκολίας του εγχειρήματος λόγω πανδημίας, από τα συνολικά 392 Υποθηκοφυλακεία που υπήρχαν σε όλη την Ελλάδα ως σήμερα έχουν καταργηθεί ήδη 99 και έχει ανοίξει το 54% της νέας δομής (50 από τις 92 νέες υπηρεσίες).

 

Ως προς τη συγκεκριμένη Ερώτηση, για καμία από τις δύο υπηρεσίες, των υποθηκοφυλακείων Ελευσίνας και Μεγάρων, δεν προβλέπεται μεταφορά στο Κορωπί. Σύμφωνα με την οριστική δομή του Κτηματολογίου (ν.4512/2018) το Υποθηκοφυλακείο Ελευσίνας θα μεταπέσει στην αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Ελευσίνας, με έδρα την Ελευσίνα. Το Υποθηκοφυλακείο Μεγάρων θα συγχωνευτεί στην τοπική αρμοδιότητα του oμόρου Υποκαταστήματος Ελευσίνας (με έδρα την Ελευσίνα).”